Ressursrapport funn & felt 2017 - Verdier for framtiden

Oljedirektoratet presenterer ressursrapport for funn og felt 2017:

Ressursrapport funn & felt 2017 - Verdier for framtiden

Oljedirektoratet har en viktig rolle i å formidle fakta og kunnskap om norsk petroleumsvirksomhet. Med utgangspunkt i Oljedirektoratets unike faktagrunnlag og helhets-perspektiv, har vi utarbeidet en rapport som framhever det store gjenværende verdipotensialet i påviste olje- og gassressurser på norsk sokkel.

Det er funnet enorme mengder olje og gass som fortsatt venter på å bli produsert. Rapporten underbygger norsk sokkels konkurransekraft og peker på mulighetene for fortsatt høy verdiskaping for fellesskapet i mange tiår framover.

Vi presenterer et innblikk i temaene som rapporten omhandler.

-          Hovedtrekk fra rapporten v/Direktør for Utbygging og drift Ingrid Sølvberg.

-          EOR-potensial på norsk sokkel v/ Underdirektør Arvid Østhus

-          Lunsj

 

Presentasjonen vil bli sendt direkte på npd.no

NB!! Rapporten vil bli lagt fram i Måltidets Hus på Ullandhaug i Stavanger - i Auditoriet.

We apologise, the registration for this event is now closed. If you have any questions regarding this event please contact us. You will find the contact person for this event on the right side above the 'add to calendar' button.